1. Rekonstruktion
  2. Skicka in
page logo

Viktigt: Om ni är flera resenärer i en bokning, säkerställ att endast en person fyller i formuläret
Important: If several passengers in a booking, please make sure only one of the passengers fill out the form

Typ (Type)
E-post
Har du ett gällande årskort eller klippkort erbjuds du en förlängning motsvarande samma tid som vi befunnit oss i uppehåll som kompensation för vår paus under rekonstruktionen.

If you have a valid annual card or punch card, you are offered an extension of the expiry date by the corresponding time we have been paused during the reconstruction.
Jag försäkrar att jag är beställare/ägare/betalare av produkten. När denna återbetalning godkänns nedan så upphör alla övriga kommande krav på BRA som är kopplade till denna produkt

I assure that I am the owner of the product. When this refund is approved below, all other upcoming requirements for BRA associated with this product will cease
Jag försäkrar att jag är beställare/ägare/betalare av produkten. När denna återbetalning godkänns nedan så upphör alla övriga kommande krav på BRA som är kopplade till denna produkt

I assure that I am the owner of the product. When this refund is approved below, all other upcoming requirements for BRA associated with this product will cease