1. Rekonstruktion
  2. Skicka in

Viktigt: Om ni är flera resenärer i en bokning, säkerställ att endast en person fyller i formuläret
Important: If several passengers in a booking, please make sure only one of the passengers fill out the form

Din produkt förlängs med 6 månader från ursprungligt giltighetsdatum och kan fortsätta användas inom BRAs inrikes linjenät.

Your product will be extended with 6 months from original validity and can be used on BRA domestic routes.
Jag försäkrar att jag är beställare/ägare/betalare av produkten. När denna återbetalning godkänns nedan så upphör alla övriga kommande krav på BRA som är kopplade till denna produkt

I assure that I am the owner of the product. When this refund is approved below, all other upcoming requirements for BRA associated with this product will cease
Jag försäkrar att jag är beställare/ägare/betalare av produkten. När denna återbetalning godkänns nedan så upphör alla övriga kommande krav på BRA som är kopplade till denna produkt

I assure that I am the owner of the product. When this refund is approved below, all other upcoming requirements for BRA associated with this product will cease